Slideshow Image Script


Melkveehouderij


Er zijn 65 melkkoeien op het bedrijf. Het ras is HF FH.
Het rollend jaargemiddelde is 8500 kilo melk met 4,42 % vet en 3,5 % eiwit.
De melk van onze koeien wordt door Bel Leerdammer opgehaald en verder verwerkt tot hoofdzakelijk kaas maar ook andere zuivelproducten. Er wordt gemolken met een De Laval melkrobot. De koeien kunnen op eigen initiatief 24 uur per dag de robot bezoeken.
Afhankelijk van de hoeveelheid melk die de koe per dag geeft, berekent de robot hoe vaak ze per dag gemolken mag worden, met een maximum van 4 keer.
De robotarm wordt onder de koe geleid. De spenen van de koe worden schoongemaakt met water en lucht.
Dan zoekt een laseroog de spenen op en sluit de tepelbekers 1 voor 1 aan.
Zodra er geen melk meer uit een speen komt wordt de tepelbeker eraf gehaald.
Als laatste worden alle spenen nog behandeld met een jodiumspray. De koe kan nu de box verlaten.
De melk wordt naar de koeltank gepompt.

De loopstal heeft 100 ligplaatsen voor de melkkoeien aan de robot zijde.
Aan de andere kant van de stal kunnen nog eens 28 stuks jongvee vanaf een half jaar oud staan.
De kleinste kalfjes komen eerst in iglo,s en daarna in een groepshok met stro.
De koeien kalven in een strostal, het kalfje blijft meestal 3 dagen bij de moeder en gaat dan naar de iglo.
Onze koeien gaan in de zomer de wei in ook het jongvee word geweid, onze stal is voorzien van emissiearme roosters met rubberen cassettes.

Nieuwsgierig kom gerust een keer kijken, onze stal is elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur te bekijken (vanuit de skybox).